Datatermer

Datatermer på sørsamisk.

Termliste med godkjente datatermer på sørsamisk.