VISL-spill

VISL-spillene er laget for å trene seg på grammatikk. Passer for elever/studenter som kan samisk.

På nettsiden finnes ordklassespill, setningsanalysespill, bøyning av ord og ordquiz.

Ordklassespill:

Setningsanalysespill:

  • Syntris - subjekt, verb og andre setningsledd skal falle ned på riktig plass - spiller ligner på Tetris.
  • SpaceRescue - du skal finne ut hvilke ord som hører til hvert setningsledd og redde dem med romskip.
  • Setningsanalyse - Tegn syntaktiske analysetrær (passer for videregående skole og høgskole).

Bøyning av ord og ordquiz: