Sohkaspeallu

Digital spill om samiske slektsnavn og navnetradisjoner.

Det finske Sametingets skole- og læremiddelsenteret har utgitt et digitalt spill på tre språk om slektsbenenelser og samiske nanvnetradisjoner. I spillet finner en også andre temaer som kunst, næringer, natur, familie og feiringer, sysler og spill, og informasjon og tips til oppdragelse og opplæring i småbarnsstadiet.