Quizlet: postposisjoner

Øvelser med følgende postposisjoner: på, under, inni, bak og ved siden av, med quizlet-spill. I tillegg til å se bilder, kan man skrive, benevne og spille.