Kulturminneområdet Mortensnes

Luondu.no

Denne nettutstillingen inviterer deg med på en kulturhistorisk vandring på Mortensnes, og gir deg innblikk i mer enn 10 000 års samspill mellom menneske og natur.