Fraseologi

App med ca. 2200 fraseologismer. Fra norsk til nordsamisk.

Applikasjonen er ment å være til hjelp for translatører og simultantolker.