Baakoeh

Baakoeh 1.2 er en sydsamisk lydordlisteapp med 3000 ord.

I ordlisten kan man søke både på norsk og samisk. Du kan lytte til de sydsamiske ordene. Passer for alle som ønsker å lære seg sydsamisk.