Abboren er en god matfisk

Abboren er en god matfisk og den er lett å fange.

En film hvor man fileterer en abbor. Filmen har Johan Ingvald Hætta lagt ut på facebook.