Åarjelsaemien raajese-learoe

Formålet med den digitale læringsressursen er å støtte elevene i deres skriftlige og muntlige arbeid i skolen. Sørsamisk har mange endelser og en setningsstruktur som er forskjellig fra norsk og svensk språk.

Læringsressursen tar for seg ordklasser og fraser før vi starter med selve setningsanalysen. Vanskelighetsgraden øker gradvis fra subjekt og verbal til å inkludere setningsleddene direkte objekt, indirekte objekt, adverbial og predikativ.

Læringsressursen består av interaktive øvelser, og åpner for variasjon i opplæringa.