Sámegiella nubbingiellan oahppoplána

Reviderejuvvon oahppoplána sámegielas nubbingiellan.

Váldoulbmil revideremiin lea leamaš čielggasmahttit vuođđogálggaid; njálmmálaš gálggat, máhttit lohkat, máhttit čállit, máhttit rehkenastit ja digitála gálggat. Reviderejuvvon oahppoplánat galget váldot atnui skuvlajagis 2013/2014.

Reviderejuvvon ohappoplána sámegielas nubbingiellan lea buorebut heivehuvvon ohppiide geat álget sámegielain joatkkaoahpahusas, ja lea ásahuvvon ođđa molssaeaktu, sámegiella 4. Sámegiella 4 lea daid ohppiid várás geain ii leat leamaš sámegieloahpahus vuođđoskuvllas, ja geat háliidit álgit dainna joatkkaskuvllas.