VISL-spealut

VISL-spealut leat grammatihkkaoahppama várás, ja heivejit sidjiide geat juo máhttet sámegiela.

Neahttasiiddus gávnnat sátneluohkkáspealuid, cealkkačoavdinspealuid, sániid sojaheami spealu ja sátnequiza.

Sátneluohkkáspealut:

Cealkkačoavdinspealut:

  • Syntris - subjeakta, verbála ja eará cealkkalahtut galget gahččat rivttes sadjái - sulástahttá Tetris-spealu.
  • SpaceRescue - don galggat gadjut cealkkalahtuid .
  • Cealkkaanalysa - Tevdne syntávssalaš analysamuoraid (heive joatkaskuvllii ja allaskuvllii).

Sániid sojaheapmi ja sátnequiz: