Tradisjonell samisk mat

Ápplikašuvnnain Tradisjonell samisk mat oaččut biepmoráhkadanneavvagiid sámi árbevirolaš biepmuin.

Sámi biepmoráhkadanneavvagat buktet sámi biepmoárbevieruid du gievkanii.

  • Mii fállat 50 biepmoráhkadanneavvaga sámi árbevirolaš biepmuin ja eanas neavvagiidda lea govva vel biepmus
  • Álki ráhkadit
  • Álki fitnet
  • Nuvttá App`a
  • Android-veršuvdna