Dát sisdoallu ii gávdno gielas: Davvisámegiella. Fuomáš ahte oasit teavsttain mat čájehuvvojit čájehuvvojit eará gillii go dan maid don leat válljen. Mii šállošat dán. Váldde áinnas oktavuođa minguin jos oaivvildat ahte dát galgá gávdnot Davvisámegiella.

Ersvika samiske siida

Støttemateriellet viser hvordan en ekstern læringsarena formidler samisk kultur gjennom å lære bort respekt og kunnskap om naturen.
Ersvika samiske siida

Prosjektbeskrivelsen beskriver de praktiske aktivitetene som elevene får delta i når de besøker Ersvika samiske siida like utenfor Bodø. Prosjektet har flere referanser til områder i Kunnskapsløftet (LK06), både i generell del, prinsipper for opplæringen og gjennom innholdskomponenter og kompetansemål for fagene: norsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk, samt mat og helse.

Čális kommentáraruktui iežat vásáhusaid dege rávve mo resursa heive geavahuvvot oahpahusas.

Sullásaš oahpponeavvut